A Tasiujak Christmas by Katie E. Winters

AullâKattalaukKugut jâri tamât inoviasiugiattutluta Tasiujammut. KuvianaluaKattalaukKuk taipsumani, kâKattalaungilagut. NiKitsaKanginnalaukKugut. NikutiKannik, aippiujannik, tetotitsaKanginnatluta. Inoviasiuligatta uvagut ilagengutluta uvagutuangulaungilagut. Asigiallait ilagengujut aullâsimaKatigeKattalauttavut. KangattaigiattuKattatluta sitamanut tallimakulullonet illunut. SanattauKattasimajunik kisiani napvâKattalaukKugut sollu Kitunganguanik, situgautinik, kaminik, pualunik, ikittukulunnik uKummiaganik napvâKattalaugivugut. PiujualoKattalaukKuk sivanniaKattatluta anginitsâlummut illumut, ullusiugiattuKattatluta ammalu pakkujaliuKattatlutalu. Napâtuasuvut sananguataugalasimajunik pitaKatluni ungammiutagalanik. Ullumilli asiangusiammagisimavuk, sugusenikkua kisiani ikumautikkojunik atuKattalittut taikkuningagalak kisiani pigumasongulittut. Akitujualolitlunillu. Kanuigilungitaga taimâk kisiani asianguvalliagiaKataummigatta. Kaujimatuagutta ammalu Kaujimatuappata, Inoviak ilinganiKatsiamagittuk sugusinoluak, ilagennimik katingaKatigennimik, ikajuttigennimut. Isumagilaullavut taikkua aniggaKangitut, âniasiupvimejut, pannanaitsimavimmejut ilonnatik ilagijanginnegunnangitunut. Ilonnata KuviasuKatigegasualautta Inoviani!

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s